Тварини й рослини Рослини й тварини Мир тварин і рослин Мир рослин і тварин Тварини й рослини


Тварини й рослини

Шановний читач! Запрошуємо Вас зробити захоплююча подорож у мир живої природи й екології. Автори сайту не претендують на систематизацію матеріалу, виклад статей у строгій послідовності. Головне, що переслідували укладачі – зібрати в одному місці цікаві матеріали з життя тварин, рослин, грибів, бактерій.

Тут Ви знайдете розповіді про історію природи, її сьогоденні й передбачуванім майбутньому. Звертається увага на єдність будови неживих і живих організмів з однакових хімічних елементів, розглядаються взаємини в природі між видами, адаптації різних організмів до навколишнього середовища.

Запропоновані матеріали представлені у вигляді окремих статей, на перший погляд ніяк не взаємозалежних, але, проте, можна простежити деякі закономірності. Початок присвячується доказам і теоріям походження життя на Землі. Передбачається, що читач уже має достатні знання в цій області й прагне поповнити їх чому–те незвичайним, спірним.

На сьогоднішній день відомо кілька теорій походження життя:

 • Креаціонізм;
 • Самозародження;
 • Стаціонарного стану;
 • Панспермии;
 • Хіміко-біологічної еволюції

Із усіх самої доведеної й класичної вважається остання. Деякі дивні факти цієї теорії представлені в розділах статті "Походження життя": "Ніяких чудес", "Проста теорія", "Дивні результати".

Відомо, що історія живих форм починається в архейську еру. До сожелению, про неї поки мало відомо. Великий інтерес викликають знахідки й дослідження мезозойської ери й конкретно юрського періоду, при якім жили й різко вимерли динозаври. Питань більше чому відповідей: які вони були? Чим харчувалися? Чим викликана їхня видова різноманітність? Чому вимерли? Деякі відповіді на поставлені питання можна знайти в розділах статті "Динозаври": "Епоха динозаврів", "Загибель", " чи Знаєте ви?".

У сучасному живому світі існують чотири царства: Рослини, Тварини, Гриби, Прокаріоти. Вони живуть у тісній взаємодії один з одним і залежать від умов навколишнього середовища. Опубліковані матеріали розповідають про цю взаємодію, про систематика, класифікацію, анатомію, фізіології рослин, тварин і інших організмів.

У статтях про рослини звертається увага на той факт, що існує дві їх групи: вищі й нижчі. Нижчі відрізняються тим, що не мають органів і тканин. Це в основному відділи водоростей, але саме у водоростей простежується вся еволюція полового й безстатевого розмножень. У спірогири спостерігається найперший підлоговий процес – кон'югація. Кон'югація надалі простежується у вищих організмів і в людини при мейозі під час утвору гамет.

Поступово рослини з води виходять на сушу. Необхідні принципово нові форми, щоб пристосуватися до проживання в новім середовищі. Ми бачимо як формуються тканини й органі, а також спосіб розмноження – спори. Еволюція рослин розглядається в розділах статті "Царство рослин": "Мохи й печеночники", "Птеродофиты", "Голосеменi", "Покрытосеменные".

Покрытосеменные - сама високоорганізована рослинна форма. Представники цього відділу зайняли всі екологічні простори, і на тобто дуже вагомі причини. Їхня висока організація й адаптації наведені в розділах статей "Царство рослин", "Фізіологія рослин", "Запилення":

 • Клітки рослин;
 • Фотосинтез;
 • Подих;
 • Транспірація;
 • Будова аркуша;
 • Харчування;
 • Будівельний матеріал;
 • Карликовость;
 • Фотоперіодизм;
 • Сила світла;
 • Запилення вітром;
 • Запилення комахами;
 • Водне запилення;
 • Адаптації до комах;
 • Хижі рослини

Царство Гриби й царство Прокаріоти, що включає подцарство Бактерії й Ціанобактерії на планеті самі прадавні. Від них відбулися й эукариоты, і фотосинтетики. Особливості їх будови й значення в цей час як головних редуцентов в экосистемах розглядається в розділах "Гриби" і "Бактерії".

Тваринний мир так само цікавий своїм походженням. Наприклад, не кожний знає, що першими наземн, що дихають киснем атмосфери, були прадавні паукообразными, а саме скорпіони - предки колись процвітаючих трилобітів. У цей час вони входять у величезний тип: Членистоногие, що відбувся від многощетинковых хробаків. Їхні щетинки, параподии, дали початок усім "виростам" членистоногих: вусики, кінцівки, ногочелюсти.

Зябра, дыхальца й легені членистоногих також відбулися від параподий прадавніх многощетинковых хробаків. У цей час членистоногие – самий численний тип тварин, у нього включено три класи: Ракоподібні, Паукообразные, Скорпіони. Особливості їх будови й екологія включені в розділи відповідних статей:

 • Труднощі росту;
 • Будова тіла;
 • Плаваючі й дрейфуючі;
 • Усе на очах;
 • Харчування крізь фільтр;
 • Живаючи кірка;
 • Небезпечне середовище проживання;
 • Повзуни й щелкуны;
 • Мокриці;
 • Головне – вчасно змитися;
 • Ногощупальца;
 • Невтомні прядильники;
 • Ноги й клішні;
 • Під покривом темряви і так далі.

Ссавці – сама високоорганізована група. Представники цього класу по походженню діляться на три групи: Первозвери (Яйцекладущие, Клоакові), Сумчасті (Кенгуру) і Плацентарні. У наведених статтях показана екологія й будова представників Плацентарних, де особлива увага приділена їхні ролі в ланцюгах харчування в экосистемах. Природно, вони всі консументы, але тема нашої розмови - їх місце в піраміді трофічних зв'язків.

Консументами первинними є растительноядные: слони, олені, жирафи, білки й інші. Консументами вторинними (хижаки) є вовки, більші кішки. У морях, наскільки відомо, сухопутний трофічний ланцюг не проявляється, там інші взаємини. Адаптації до вторичноводному проживанню показані в статтях: "Вусаті кити", "Ушастые тюлені", "Дельфіни". Адаптації до повітряного проживання описані в матеріалах: "Летучі ссавці". Адаптації щодо органів почуттів розглядаються в статтях "Органі почуттів ссавців".

И, нарешті, ми спробували розповісти про всі взаємини живої природи й неживих компонентів, на якому-небудь конкретному прикладі. Вибір виявився, на наш погляд самим удалим: болота – це сама прадавня екологічна система, і оскільки вона довше всіх еволюціонувала, приводиться приклад экосистемы болота